Personvernerklæring

1. Hva er formålet med tjenesten?

Tjenesten ViVil er utviklet for koordinering av frivillig arbeid og forenkler blant annet kommunikasjon mellom partene involvert i frivillig arbeid. De aktuelle rollene man kan ha i systemet er frivillig og koordinator og denne personvernerklæringen gjelder for begge roller.

Det er frivillig å benytte seg av tjenesten og ved registrering vil du oppgi personopplysninger som vil brukes blant annet til følgende formål:

(a) Bruk av e-postadresse og telefonnummer for å muliggjøre kommunikasjon mellom ViVil og deg samt motta kommunikasjon fra andre brukere av tjenesten.

(b) Vi vil ta bruk i opplysninger om deg for statistikkinnhenting -aggregering og administrasjon av tjenesten. Dette innebærer først og fremst å finne generelle bruksmønstre til brukerne slik at vi kan forbedre tjenesten. De tilbakemeldingene du gir i tjenesten på det frivillige arbeidet du utfører vil også bli brukt til å forbedre tjenesten.  

2. Hvilke opplysninger lagres?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlige opplysninger
• E-post adresse

• Telefonnummer

• Navn

• Bosted

• Din IP-adresse

• Logg over bruk av din profil

• Dine interesser dersom du velger å registrere dette i din profil

• Ferdigheter og kvalifikasjoner som introduksjonskurs du har deltatt på og om du har førerkort dersom du velger å registrere dette

Ikke personlig informasjon

Vi samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på vivil.io. Vi bruker kjente teknologier som blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne å tilrettelegge best mulig funksjonalitet til deg som bruker. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser.

3. Hvem er den ansvarlig for tjenesten?

Personopplysningsloven definerer behandlingsansvarlig som den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger samt hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Den behandlingsansvarlige for tjenesten er i tilfeller der det ikke er særskilt avtale om annet Alder AS. Hvis du er frivillig i Oppegård kommune eller Stavanger kommune er den behandlingsansvarlige en av disse kommunene.

Kontaktinformasjonen til Alder AS er:

Alder AS

Professor Olav Hanssens vei 7B

4021 Stavanger

Telefon: 45191844

E-post: kontakt@alder.no

Som databehandler av tjenesten har Alder AS inngått en databehandleravtale med selskapet Digital Ocean for hosting av tjenesten. Dette selskapet er lokalisert i Nederland og dermed i EU/EØS området. Som følge av dette vil Alder AS sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges.

4. Hva er det rettslige grunnlaget?

Alder har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7. Ved bruk av personopplysninger har selskapet meldeplikt til Datatilsynet hvilket er gjort.

5. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene innhentes fra registreringsskjemaet når du oppretter en profil i ViVil samt ved din bruk av tjenesten.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for deg å ta i bruk tjenesten og med det gi fra deg opplysningene. Ved å ta i bruk tjenesten og registrere deg i ViVil gir du ditt samtykke til bruk av tjenesten.  

Du kan når som helst avslutte tjenesten og dermed trekke ditt samtykke av tjenesten. Dine opplysninger blir slettet i henhold til punktet Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele, eller videresende personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til selskapet med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Distribusjonspartnere er:

Distribusjonspartner utsendelse av SMS

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større grad enn det som  nødvendig for å fullføre formålet med behandlingen av personopplysninger.

8. Hvordan får jeg innsyn i og kan rette eller slette opplysninger?

Personopplysninger du har registrert eller oppgitt fremgår av din brukerporfil og de ulike aktivitetene og samtalene du deltar i. Dersom opplysningene om deg er feilaktige oppfordrer vi deg til å endre disse i din brukerprofil. Ønsker du å slette din brukerprofil kan du forespørre sletting av dine data via din brukerprofil i ViVil sin mobilapplikasjon eller din brukerprofilpå web. Ved forespørsel om sletting vil alle personopplysninger om deg slettes innen 30 dager. Anonymisert informasjon om bruk vil beholdes for statistikkformål i organisasjonene.

For å unngå å lagre opplysningene dine lenger enn nødvendig vil vi med jevne mellomrom gjennomgå aktiviteten til brukerne våre. Dersom din brukerprofil har vært inaktiv i mer enn ett år vil den bli slettet med mindre du bekrefter at du fremdeles ønsker å ha opplysningene dine lagret. Din aktivitet i ViVil som påmeldinger avmeldinger innlegg meldinger eller annen kommunikasjon vil forbli synlig for andre brukere om du skulle melde deg ut av grupper eller slette din ViVil-profil.

Ikke personlig informasjon vil bli arkivert for bruk til statistikk og forbedring av tjenesten.

9. Hvordan sikres opplysningene?

Vi tar ditt personvern på alvor og gjør blant annet følgende for å sikre at dine opplysninger blir tilfredsstillende sikret:

• To-stegs tilgangskontroll som krever tilgang til din telefon

• Kryptering av informasjon som lagres med militærgrad sikkerhet

• Overføring av informasjon som brukernavn og passord krypteres og anonymiseres når det sendes

• 24/7 365 overvåking av tjenestene for å avdekke virus feilsituasjoner misbruk og innbruddsforsøk

• Server fysisk i serverpark i Nederland. Nederland har strengere regelverk enn Norge når det kommer til personvern og innsyn i data fra tredjepart eller andre styresmakter. Fysisk sikring av serverpart som inneholder adgangskontroll posisjonsovervåkning og låste serverrom

10. Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du har spørsmål rundt personvern og sikkerheten på ViVil.io eller Alder.no ta gjerne kontakt med Alder AS. Våre oppdaterte kontaktopplysninger er:

Telefon: 45191844

E-post: kontakt@alder.no

11. Endringer i erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut. Om endringene er omfattende kan det medføre at du må akseptere en ny versjon av vilkårene for å fortsette å bruke tjenesten.